Kiwanis Club Tønsberg Blanca

Kiwanis Club Tønsberg Blanca

Vårt motto er «Barn først og fremst».

DETTE KAN ENDRES


Kiwanis konsentrerer sin innsats på områder i lokalsamfunnet der stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte.
Kiwanis prioriterer sin innsats slik:
  • KIWANIS gir støtte og hjelp til barn og unge, samt funksjonshemmede
  • KIWANIS samarbeider med og assisterer eldre som er alene eller ved syke/aldershjem
  • KIWANIS hjelper spesielt trengende grupper, nasjonalt og internasjonalt
  • KIWANIS oppmuntrer til internasjonal forståelse og samarbeid.
I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe der hvor virkelig behov er til stede.

Endre tekst her

Skriv noe her

Endre tekst her

Skriv noe her

Endre tekst her

Skriv noe her

Endre tekst her

Skriv noe her